logo

 VALMENNUS- JA YRITYSPALVELUT

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uravalmennus

Uravalmennuksessa asiakkaalle tehdään yksilöity valmennussuunnitelma, jossa

 

-arvioidaan kokonaistilanne, vahvuudet ja mahdolliset rajoittavat tekijät

-kartoitetaan mahdollisuudet työllistyä tai kouluttautua

-asetetaan tavoitteet ja omat tehtävät

-suunnitellaan jatkotoimenpiteet ja sovitaan käytännön toimenpiteistä

 

Valmennusprosessi toteutetaan yhteistyössä sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

 

 

 

 

 

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut toimivat linkkinä työntekijän ja -antajan välillä. Palvelu räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan.

 

Palveluja ovat mm.

 

-sopivien työntekijäehdokkaiden esitteleminen ja rekrytointiprosessissa avustaminen

-erilaisten työkokeilujaksojen suunnittelu

-palkkaamiseen liittyvien tukien neuvonta ja palkkatuen hakemisessa avustaminen

-työhyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät palvelut

 

 

Yhteystiedot:

 

Palvelupäällikkö

Tanja Grönstrand, p. 040 124 6001

 

Työllisyyskoordinaattori

Rita Hietalahti, p. 040 631 1823

 

Palvelusuunnittelija, yrityskoordinaattori

Merja Vaskela, p. 040 687 4460

 

Palvelusuunnittelija

Pirita Åttman, p. 040 184 4075

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)saiedu.fi.